【Madfrog第二期】无女王的9本—进击的黑气球—2星高防10本

9本气球流进攻(即将逝去的战术),【Madfrog第二期】无女王的9本 总体打的还不错,没什么失误的地方

皇室战争2265玩家1群                               皇室战争2265玩家2群

皇室战争2265玩家3群                               皇室战争2265玩家4群

爱游戏爱游戏爱游戏爱游戏爱游戏

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注